ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อมูลผู้ลงนามทั้งหมด

ลำดับที่ คำอวยพร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันเวลาที่ลงนาม
1ขอให้อยู่เคียงประชาชนไปนานๆและขอให้เจ้าหน้าทิ่ทุกคนจงมีแต่ความสุขคุณพระคุ้มครองขอหัยช่วยเหลือประชาชนมณีรัตน์ ทิมแสงไม่มี2021-09-16 17:14:28
260 ปีเป็นช่วงเวลาที่ยาวนาน แต่เมื่อมองย้อนกลับไปก็สั้นเพียงชั่วอึดใจ สศค. ผ่านร้อนผ่านหนาว มีบทบาทในวณัช บัณฑิตาโสภณเศรษฐกรปฏิบัติการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2021-09-16 17:15:13
3ยินดีด้วยครับพรชัย อักษรเพทายไม่มีไม่มี2021-09-16 19:02:00
4ยินดีด้วยครับพรชัย อักษรเพทายไม่มีไม่มี2021-09-16 19:02:30
5ขอให้อยู่เคียงข้างประชาชนช่วยเหลือคนจนใก้ดียิ่งขึ้นตลอดไปแบ่งหนักให้เป็นเบาวิยะดาแม่บ้านไม่มี2021-09-16 22:05:40
6ยินดีด้วยครับเคียงคู่ประชาชนตลอดไปวิรัตน์ ยิ้มละมัยหัวหน้าร.ป.ภหมู่บ้านมณีรินทร์2021-09-16 23:26:41
7ยินดีด้วยลัดดาวัลย์ สีดา2021-09-16 23:40:31
8แสดงว่ายินดีนายโกศล ญาณสูตรว่างงานว่างงาน2021-09-17 03:17:28
9แสดงความยินดีกับ 60 ปี สศค. ครับ จิรายุ จันตะศิลป์เศรษฐกรสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2021-09-17 08:25:50
10ภูมิใจมาก ๆ นะครับ ที่ได้ร่วมทำงานใน สศค. แม้ผมจะเป็นเพียงเจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงานครับซึ่งไม่ใช่ตนายบรรลุ คงคารัตน์เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงานศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2021-09-17 08:50:53
11ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ขอให้ธุระกิจนี้อยู่เคียงข้างประชาชนไปนานๆ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพแข็นางสาว นงค์นุช แสนจำหน่ายไม่มีค่ะไม่มีค่ะ2021-09-17 10:58:58
12ขอบคุนมากๆค่ะสุพรรณี2021-09-17 11:52:59
13ยินดีด้วยค่ะเบญจพร2021-09-17 15:36:19
14ยินดีด้วยค่ะสุกัญญา2021-09-17 16:17:50
15ยินดีด้วยค่ะ พิมพ์ศุภางค์2021-09-20 22:27:46
16ยินดีดว้ยคับสมคิด สมคิดลูกจา้งรายวัน2021-09-21 13:06:11
17ยินดีกับสศค. ในโอกาสครบรอบ 60 ปีครับ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสศค.ครับสุขุมภัทร จุฬุวรรณนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการศทส.2021-09-21 13:07:12
18ยินดีด้วยคับครบรอบ60ปีที่ฉลอง สคสคับ สมคิด อินอิ่มพรักงานโรงงาน2021-09-21 13:10:58
19ยินดีด้วยแสงเดือนว่างงานไม่มี2021-09-22 05:46:13
20ยินดีที่ได้รุ้ข่าววัชรินทร์ พรหมปลอด2021-09-22 05:53:18
21ยืนดีด้วยครับผมอยากทำบัตรคนจนมานานแล้วครับ.ประมวลทิพยานนายประมวลทิพยาน2021-09-22 06:24:35
22ยินดีด้วยค่ะ วัลภา อ่อนหนูรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไป2021-09-22 06:53:26
23ยินดีด้วยคะชนาภา2021-09-22 07:51:56
24ยินดีด้วยค่ะพรทิพย์รับจ้างทั่วไป2021-09-22 08:15:24
25ยินดีด้วยค่ะศิริพร2021-09-22 08:43:27
26ยินดีด้วยครับ ที่ได้รับสิทธิ ผมอยากทำบัตรคนจนครับ ทางบ้านจนครับจักรกฤษณ์ เอ็มรัตน์ลูกจ้าง รายวันพนักงานทั่วไป โรงงาน2021-09-22 09:11:33
27ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆสำหรับคนจนน.สบุญญาพร ปทีปะปานี2021-09-22 10:57:05
28ยินดีด้วยค่ะปริยากร ธรรมผลพนักงานบริการ.ปั้มน้ำม้นรายวันปตท.2021-09-22 12:08:12
29ยินดีด้วยค่ะ อยากทำบัตรคนจนค่ะปริยากร ธรรมผลพนักงานบริการ.ปั้มน้ำม้นรายวันปตท.2021-09-22 12:09:27
30ขอบคุณและแสดงความยินดีด้วยนะคะกาญจนา ดีษะเกษรับจ้างทั่วไป2021-09-22 12:12:00
31ขอแสดงความยินดีด้วยครับวินัย เสกสุวงศ์2021-09-22 12:25:29
32ยินดีด้วยค่ะนงนุช2021-09-22 17:08:57
33ยินดีด้วยคะธารจันทร์2021-09-22 19:21:04
34ยิยดีด้วยคับสมพร อินคง2021-09-22 19:22:32
35ขอแสดงความยินดีด้วยครับบวร..น่วมห้าวรับจ้างทั่วไป2021-09-22 21:44:34
36ขอแสดงความยินดีด้วยครับบวร..น่วมห้าวรับจ้างทั่วไป2021-09-22 21:46:09
37ขอแสดงความยินดีด้วยครับจรูญ สุทธิเรือง2021-09-22 22:17:33
38ขอแสดงความยินดีด้วยครับจรูญ สุทธิเรือง2021-09-22 22:18:35
39ยินดีด้วยครับนัฐพล​ ระบอบ__2021-09-23 00:27:23
40บริกาดี ช่วยเหลือ ดีคะ ทำแบบนี้ ช่วยเหลือ คนจนธเนศ แก้วเอี่นม 2021-09-23 08:35:15
41ยินดีด้วยค่ะเบญจพร ทองมูล2021-09-23 09:33:44
42บริการดี ช่วยเหลือใด้ดีมากสำหรับคนจนค่ะสุธาทิพย์ สะใบบางแม่บ้านบริษัทกระจกรุ่งเพชร2021-09-23 11:31:33
43ให้ความช่วยเหลือบันเทาทุขให้กับคนจนตลอดไปนะคะสงกรานต์ คำบัวรับจ้างร้านขายของเก่า2021-09-23 11:41:34
44ใด้ช่วยคนจนดีมาก ประหย้ดค่าใช้จ่ายที่ต้องชื้อทุกเดือน อุปกรในครัวเรือนทิพารัตน์.,พันทิมเอื้ออาทรออม้น่อยว่างงาน2021-09-23 16:03:17
45ขอแสดงความยินดีด้วยครับนาย สุเทียน เจริญรัมย์บุรีรัมย์2021-09-23 23:56:34
46ขอแสดงความยินดีด้วยครับนาย สุเทียน เจริญรัมย์บุรีรัมย์ว่างงาน2021-09-23 23:59:10
47ของแสดงความยินดีด้วยปุณญา โฉมขำแม่บ้านไม่มี2021-09-24 02:11:49
48ของแสดงความยินดีด้วยค่ะ ปุณญา โฉมขำแม่บ้านแม่บ้าน2021-09-24 02:17:39
49ยินดีด้วยครับท่านศักรินทร์2021-09-24 04:06:52
50ขอแสดงความยินดีด้วยครับพรชัยชาติมนตรีไม่มีนายตัวเอง2021-09-24 11:44:53
51ขอบคุณรัชมากๆที่ช่วยคนจนๆ(คนไม่มีเสียงดังไม่ได้)ยินจรัญ พันธ์ศรี2021-09-24 16:54:21
52ความยินดีอัมพรเป้าพะเนาว์2021-09-26 13:29:03
53ยินดีด้วยค่ะอัจฉรา2021-09-26 23:39:06
54ยินดีด้วยค่ะชนาภา จำปานาว่างงานค่ะ2021-09-27 16:02:18
55แสดงความยินดีด้วยครับอุดมพร เฉลิมโยธินงานไม่มีไม่เคยมี2021-09-27 17:59:03
56ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสโรชา2021-09-27 20:59:45
57ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสโรชาว่างงานค่ะ2021-09-27 21:00:12
58ขอแสดงความยินดีด้วยครับนายพิทักษ์ชัย เพชรพิบูลย์ไพศาล--2021-09-27 21:32:58
59ดีใจและยินดีด้วยครับที่แข็งแรงขึ้นครับนาย บัญชา สิงห์หาพาล2021-09-28 02:03:59
60ขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยคุณพระคุ้มครองนะคะปาริชาติ เปรมหิรัญว่างงานคะ2021-09-28 02:23:08
61อ่าวเข้าใจผิดคะเป็นวันครบรอบสำนักงานกระทรวงการคลังงั้นขอให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆและเป็นที่ผึ้งของประชาชนไปตลอดนะคะปาริชาติ เปรมหิรัญว่างงานคะไม่มีสังกัดคะ2021-09-28 03:26:49
62ยินดีด้วย คาฟนายบุญส่ง นามอาษาว่างงานไม่มี2021-09-28 08:46:25
63ขอไห้อยู่กับคนไทยนานๆประทุมทอง เกิดพระ2021-09-29 03:41:44
64ยินดีด้วยคะชฎารัตน์2021-09-29 09:49:10
65ยินดีกับคนไทยด้วยค่ะเบญจวรรณ ยมสวัสดิ์ว่างงานค่ะตอนนี้เอกชน2021-09-30 14:31:54
66ขอแสดงความยินดีมากๆๆครับ ศิริอร. คิดประจง2021-10-06 19:46:35
67รักจงนิรันดร์อับดุลฮากีม แป2021-10-07 00:47:48
68ภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินนี้ที่มีชื่อเรียกว่าไทยแลนด์ และยินดีด้วยกับหน้วยงานที่สำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเราขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเพื่อประเทศและพี่น้องไทย ไทยแลนด์สู้ๆข้าพเจ้านายวันนา ชื่นตาราษฎรขั้น บันไดทำทุกอย่างที่ใจรัก2021-10-07 01:41:08
69ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ สศค. ณฤมล บางยางเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกจ.2021-10-07 08:32:56
70ขอร่วมขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทรผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย2021-10-07 09:00:45
71ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนางอุไร ยาดอว์2021-10-07 12:35:19
72ขอให้เป็นเสาหลักของนโยบายเศรษฐกิจการคลังที่มั่นคงต่อไปครับวณัช บัณฑิตาโสภณเศรษฐกร2021-10-07 16:34:38
73Congrats! กมลณิชอดีตข้าราชการ สศค.2021-10-07 18:13:59
74ขอแสดงความยินปรีใจกับคนไทยทุกคนด้วยค่ะเอกธิดา​ ชัยบุญบรรณาธิการณาการ​2021-10-08 03:21:43
75ขอแสดงความยินยิ่งซุลฟิกรี ดือราแม2021-10-08 04:26:42
76ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอให้อยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือประชาชนแบบนี้ไปนานๆนะค่ะน.ส.วันดี สดเจริญ2021-10-08 06:30:16
77ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อยู่คู่คนไทยตลอดไปนาน ๆ แบบยั่งยืนนะคะณิชภัทรีย์ เดชกำแหงพิทักษ์2021-10-08 13:26:53
78ขอแสดงความยินดีกับการเติบโตของ สศค. และขอให้อยู่เคียงข้างคนไทยไปนานๆนะครับนายสิทธิศักดิ์ ใจซื่อดี2021-10-08 13:43:18
79ให้มีสุขแข็งแรงทั้งสองท่านครับธนาทรัพย์มณี มณีโคตม์ ประชาชนไม่มี2021-10-08 14:38:57
80ขอแสดงความยินดีด้วยน่ะค่ะอยู่คู่คนไทยไปนานๆๆน่ะค่ะสงวนชื่นรัมย์2021-10-08 14:57:12
81ขอเเสดงความยินดีด้วยนะคับ นาย ลิขิต โยลัย2021-10-08 19:06:17
82แสดงความยินดีค่ะภัทราวดี​ พยัคชน2021-10-08 22:32:36
83ขอแสดงความยินดี ที่เข้าร่วมเผยแพร่ข่าวสารรับฟังสื่อการเรียนรู้ต่างๆนับตั้งแต่เกิด ที่ เป็นประโยชน์ให้การช่วยเหลือ ขอบคุณมากเฉลิมพล ดิษภา2021-10-09 21:35:54
84แสดงความยินดีด้วยครับสุเมธ จูเปาะวาวี2021-10-10 00:37:51
85ขอแสดงความยินดีด้ยวนะครับอยู่คู่คนไทยไปนานๆแบบยั่งยืนนะครับปราโมทย์2021-10-10 01:03:46
86ยินดีด้วยนะครับขอให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานๆปราโมทย์2021-10-10 01:08:28
87ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะศิริภา. 2021-10-10 09:27:06
88ดีใจที่เกิดมาเป็นคนไทยและดีใจที่ยู่ในประเทศไทยนาย บุญลือ ศรีอินทร์กิจ2021-10-10 12:06:15
89ขออสดงความยินดีด้วยครับ ขอบคุณที่ทำเพื่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเริงฤทธิ์ มีพิมพ์--2021-10-10 12:18:48
90ขอแสดงความยินดีด้วยครับสมชาย เพ็ชร์ช่ย2021-10-10 20:20:45
91แสดงความยินดีด้วยคะนุภาวรรณ แก้วทองดี2021-10-11 01:46:42
92ขอแสดงความยินดีด้วยคับเทพทินกร มีศิลป์2021-10-11 05:26:07
93ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนางสุวีรยา สมผล2021-10-11 13:24:10
94แสดงความยินดีด้วยครับอยู่คู่คนไทยแบบนี้ตลอดไปครับผมวีระ ศรีสาเอึ่ย2021-10-11 14:31:29
95ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60นายสันติ พร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง2021-10-11 16:25:52
96ยินดีด้วยนะคะขอให้อยู่คู่คนไทยไปตลอดกาลนานๆอำพร2021-10-11 18:22:46
97บสย.ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์รักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)2021-10-11 22:11:28
98ยินดีครับทีมีวันสถาปนานายอาทรหยั่งบุญ2021-10-12 00:46:58
99ขอบพระคุณข้าฝ่าะออฃทุลีพระบาทได้เกิดมาในร.9ทรงหาใดๆๆเปรียบมิได้เลยพระเจ้าขัา เกศราภรณ์ แรกขึ้นำม่รับราชการอิสระ2021-10-12 05:13:55
100แสดงความยินดีด้วยค่ะฉันท์ชนก ทิตย์วงค์2021-10-12 09:55:22
101ขอห้เคียงคุ่ยุ่กับประชาชนนานๆค่ะศรีสุดา เชี่ยวชาญ2021-10-13 03:41:12
102แสดงความยินดีด้วยนิภาภรณ์แสนเมืองชิน2021-10-13 14:54:15
103ดีใจด้วยกับความเสร็จของทุกคนบุญเรือง เที่ยงตรง2021-10-13 16:10:06
104ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนายพลวัฒน์ ชูชนะนายตัวเองธุระกิจส่วนตัว(ค้าขาย)2021-10-13 20:24:28
105ขอแสดงความยินดีด้วย บุญเรือง เที่ยงตรง2021-10-14 09:01:42
106ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สศค. ด้วยครับจิรายุ จันตะศิลป์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง2021-10-14 13:04:17
107ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกองทุนการออมแห่งชาติ2021-10-14 14:23:01
108ขอแสดงความยินดีด้วยครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสุทัศน์...สุนทราทำงานทั่วไป2021-10-14 20:50:30
109แสดงความยินดีในฉลองครบรอบขอให้สุขภาพแข็งแรงครับวิริยะ หนูนุรัตน์2021-10-15 06:03:14
110แสดงความยินดีค่ะจิตรา ทรัพย์ทักษิณา2021-10-15 11:50:24
111ขอไห้ร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมา วันชนะ บัวขาว2021-10-15 20:08:32
112ยินดีอย่างยิ่งท่คุณชวยเหลลือประานเป็นอย่างดีดวงเนตร มณีวงษ์2021-10-16 14:41:13
113ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป มุธิตาแก่งคอยก่อสร้าง2021-10-16 20:08:02
114ขอแสดงความยินดีเนืองในวาระโอกาศ.. วันสถาปณาครบรอบ 60 ปี สำนักงานเศษฐกิจ และการคลัง ขอให้ฟูนฟื้นเศษฐกิจของประเทศไทย.ให้เจริญก้าวหน้า อย่าด้อยกว่าประเทศอื่นๆ เศษฐกิจคือความเจริญก้าวหน้าประเทศไทยเรา...... อัสมิงสามัญชนทั่วไป2021-10-17 00:07:10
115ขอแสดงความยินดีวันสถาปนาค่ะจิราพร เพชรปัญญา2021-10-17 02:03:08
116ขอแสดงความยินดีวันสถาปนาค่ะจิราพร เพชรปัญญา2021-10-17 02:03:52
117ขอให้เรืญตลอดไปวิชา นาคเกิด2021-10-17 02:40:12
118ขอให้ประเทศไทยก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ นาย สุธี ผิวเหลืองค้าขายทั่วไปขาย2021-10-17 12:58:23
119แสดงความยินดีครับนาย สุธี ผิวเหลืองค้าขายทั่วไปขาย2021-10-17 13:01:19
120ขอให้เจริญตลอดไปนาย สุธี ผิวเหลือง ค้าขายทั่วไปขาย2021-10-17 13:05:24
121ขอให้ประเทศไทยจงก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวรรณชัย กุลยาอ้นรับจ้างพนักงานทั่วไป2021-10-17 14:10:38
122ยินดี​อย่างยิ่ง​ที่​ท่าน​ช่วย​เหลือ​ประชาชน​เป็น​อย่างดี อมรรัตน์​ ขุน​ไหม2021-10-17 15:43:22
123ขอแสดงความยินดีกับ สศค. ครบรอบ 60 ปี ขอเป็นกำลังใจและขอให้เป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจและดูแลความมั่นคงของภาคการเงินการคลังของประเทศต่อไป สร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งในอนาคตอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง2021-10-17 19:33:49
124ขอแสดงความยินดีด้วยกับการครบรอบ 60 ปีครับธนกฤต สกุลธนนนท์2021-10-17 20:58:29
125ยินดีด้วยครับจรัญ พรมป่าชัฎ2021-10-18 03:08:14
126ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะเจนจิรา​ อ่ำชูศรี2021-10-18 03:40:25
127ขอแสดงความยินดีสันติ ผโตมอญไม่มีไม่มี2021-10-18 06:58:50
128ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60นางสาวฉลวยศรี วิภูษาภรณ์นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 3สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน2021-10-18 09:09:04
129EXIM BANK ขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีครับดร.รักษ์ วรกิจโภคาทรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)2021-10-18 09:41:01
130กรมสรรพสามิตขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60กรมสรรพสามิต2021-10-18 09:57:35
131ขอร่วมแสดงความยินดีกับองค์กรที่ทรงเกียรติแห่งนี้ในวันครบรอบ 60 ปีค่ะดุสิดา ทัพวงษ์รองผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม2021-10-18 09:59:00
132ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนา สศค ค่ะ ขอให้ สศค ยังคงเป็นหน่วยงานหลักทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะวิมล ชาตะมีนาอดีตข้าราชการ สศค2021-10-18 10:19:12
133ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ สศค. ครบรอบ ปีที่ 60 ขอให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปครับนายจำเริญ โพธิยอดรองปลัดกระทรวงการคลังกระทรวงการคลัง2021-10-18 10:20:43
134ขอแสดงคสามยินดีในโอกาสครบรอบ60ปี สศค. สุชาดา โชนะโตผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้กรมสรรพสามิต2021-10-18 10:42:51
135ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ60ปี สศค. และขอแสดงควาชื่นชมการทำงานของข้าราชการ สศค.ทุกคนที่ทำงานอย่างทุ่มเทช่วยหรือประเทศชาติในยามที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากโรคระบาดครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ผ่านจุดนี่ไปได้ ขอบคุณมากครับนายชูฉัตร ประมูลผลรองเลขาธิการด้านกำกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย2021-10-18 11:18:09
136ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สศค. ค่ะกุลยา ตันติเตมิทอธิบดีกรมบัญชีกลาง2021-10-18 13:06:11
137เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ ๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์พันโท หนุน ศันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล2021-10-18 14:25:39
138ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันสถาปนา สศค. และขออำนวยพรให้การเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุลยังประโยชน์แก่ประเทศไทยสืบไปนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัยกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank)2021-10-18 14:26:05
139ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ สศค. ครบรอบ ปีที่ 60นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2021-10-18 16:30:13
140ขยันซื่อสัตย์อดทนขอให้เจริญก้าวหน้าเจริญสุขสวัสดิ์นายเอกสุขสวัสดิ์ลูกจ้างเอกชน2021-10-18 20:30:13
141ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีคุณภาพดีและเป็นผู้นำในการจัดการกับความรู้ความสามารถที่มีคุณภาพหิรัญ นพรัตน์2021-10-19 08:59:41
142ขอแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 60 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค2021-10-19 12:28:12
143ขอบคุณทุกท่านที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นายเอกสุขสวัสดิ์ลูกจ้างเอกชน2021-10-19 18:58:17
144ยินดีด้วยนะคะ ขอให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งให้ดีที่สุดค่ะพัชราพร มณีรัตน์2021-10-20 07:31:08
145ยินดีด้วยครับเกรียงไกร แก้วดวงดีช่างประกอบติดตั้งห้องเย็น2021-10-20 08:24:33
146ขอแสดงความยินดีด้วยคับเฉลิมพันธ์​ ภูแย้มวางงานวางงาน2021-10-20 08:38:59
147ยินดีด้วยค่ะวิภาวดี คะรวนรัมย์2021-10-26 19:57:33
148ขอแสดงความยินดีครับนายสมเกียรติ พุธวาสว่าววานว่าง2021-10-28 11:04:59
149ยินดีด้วยครับชมด กาดกอเสริมช่างทั่วไป...2021-10-30 12:45:42
150ยินดีด้วยครับวิชัย ทองเลื่อนว่างงาน2021-11-03 00:46:57
© 2021 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง